• Precautions for the use of electric hospital beds

Precaucions per a l’ús de llits elèctrics d’hospital

1. Quan es requereixen les funcions de desplaçament esquerre i dret, la superfície del llit ha d'estar en posició horitzontal. De la mateixa manera, quan la superfície del llit posterior s’eleva i baixa, la superfície del llit lateral s’ha de baixar a una posició horitzontal.

2. No conduïu per carreteres desnivellades i no estigueu per carreteres inclinades.

3. Afegiu una mica de lubricant a la rosca del cargol i a l'eix del passador cada any.

4. Comproveu sempre els passadors mòbils, els cargols i el filferro de la barana de protecció per evitar que s’afluixin i caiguin.

5. Està totalment prohibit empènyer o estirar el moll de gas.

6. No utilitzeu la força per accionar les parts de la transmissió, com ara el cargol principal. Si hi ha un error, utilitzeu-lo després del manteniment.

7. Quan la superfície del llit del peu s'aixequi i baixi, aixequeu primer la superfície del llit del peu cap amunt i, a continuació, aixequeu el mànec de control per evitar que el mànec es trenqui.

8. Està totalment prohibit seure als dos extrems del llit.

9. Si us plau, utilitzeu els cinturons de seguretat i prohibiu que els nens operin. En termes generals, el període de garantia dels llits d’infermeria és d’un any (mig any per a molles i rodes de gas).


Hora de publicació: 26 de gener de 2121